Successive DirectorsAbout MCRF

横スクロールして、ご覧ください。

Inauguration Day President Vice President Chairman of the Board Representative Director Director
December 10, 1958 Shinji Yoshino Saburou Kojima Hamao Umezawa Masao Shimizu Hamao Umezawa
March 27, 1962 Shinji Yoshino Aaburou Kojima Hamao Umezawa Masao Shimizu Hamao Umezawa
December 14, 1964 Shinji Yoshino Tokuji Ichikawa Hamao Umezawa Tomio Takeuchi Hamao Umezawa
June 7, 1971 Tokuji Ichikawa Sumio Umezawa Hamao Umezawa Tomio Takeuchi Hamao Umezawa
February 3, 1987 Tokuji Ichikawa Sumio Umezawa Tomio Takeuchi Kenji Maeda Tomio Takeuchi
January 17, 1994 Sumio Umezawa Den-ichi Mizuno Tomio Takeuchi Kenji Maeda Tomio Takeuchi
July 5, 2000 Shigeo Morioka Den-ichi Mizuno Tomio Takeuchi Kenji Maeda Tomio Takeuchi
July 8, 2000 Tamio Yamakawa Teruhiko Beppu Yoshiaki Nonomura Yuzuru Akamatsu Yuzuru Akamatsu
April 1, 2010 Tamio Yamakawa Teruhiko Beppu Akio Nomoto Masakatsu Shibasaki Akio Nomoto, Masakatsu Shibasaki
After reincorporation as a public-interest foundation
Inauguration Day Chairman of the Board Representative Director Director
April 1, 2011 Akio Nomoto Masakatsu Shibasaki Akio Nomoto,
Masakatsu Shibasaki
November 7, 2014 Masakatsu Shibasaki Yoji Umezawa Masakatsu Shibasaki
April 1, 2017 Masakatsu Shibasaki Takao Shimizu Masakatsu Shibasaki